Beleef de
Nationale Parken

Nederland heeft maar liefst 21 Nationale Parken!  In de parken zijn alle bijzonderheden van de Nederlandse natuur terug te vinden: duinen, bossen, heide, laagveen, getijdenwater, beekdalen en vennen.

Logo Avontuur Dichtbij

Biesbosch

Ontdek
Logo Avontuur Dichtbij

De Alde
Feanen

Ontdek
Logo Avontuur Dichtbij

Utrechtse Heuvelrug

Ontdek
Logo Avontuur Dichtbij

Van Gogh

Ontdek
Logo Avontuur Dichtbij

De Maasduinen

Ontdek
Logo Avontuur Dichtbij

Lauwers-meer

Ontdek
Logo Avontuur Dichtbij

Hoge
Veluwe

Logo Avontuur Dichtbij

Duinen
van Texel

Ontdek
Logo Avontuur Dichtbij

Weerribben Wieden

Ontdek
Logo Avontuur Dichtbij

Nieuwland

Ontdek

Welk Nationaal Park wil jij bezoeken?

Klik op de ster en ontdek de
Nationale Parken van Nederland

Beleef de Biesbosch

De Biesbosch vlakbij Dordrecht is een belangrijk zoetwatergetijdengebied. Door het getijdenverschil van 40 tot 80 cm lopen delen van de Biesbosch regelmatig onder water. De Biesbosch is dit een geweldig gebied om met een boot of kano te verkennen. Er is prachtige flora en fauna te vinden. Misschien kom je wel een bever tegen! Lees meer over Nationaal Park de Biesbosch.

Van Gogh Nationaal Park

Het Van Gogh Nationaal Park (in ontwikkeling) is de geboortegrond van meesterschilder Vincent van Gogh. In dit gebied zijn de landschappelijke parels uit zijn tijd nog steeds aanwezig. Hier vind je bossen, heide, vennen en zandverstuivingen, gezellige dorpen, levendige pleinen en charmante steegjes. Van Gogh raakte van kinds af aan geïnspireerd door de natuur van zijn geboorteplek, wat hij zijn hele leven bij zich heeft gedragen en hem inspireerde tot het maken van zijn mooiste landschappen. Lees meer over het Van Gogh Nationaal Park.

Nieuw Land

Nationaal Park Nieuw Land laat zien waar Nederland groot door is geworden. Het is volledig door mensenhanden uit water gemaakt. Vervolgens kreeg de natuur de ruimte met prachtige en gevarieerde natuurgebieden als resultaat. Een gebied bovendien waar bijzondere vogelsoorten zich thuis voelen en uit Nederland verdwenen soorten zijn teruggekeerd. Lees meer over Nationaal Park Nieuw land.

Hoge Veluwe

Nationaal Park De Hoge Veluwe is een nationaal park in de provincie Gelderland. Het park is tegenwoordig ongeveer 5.400 hectare groot en beslaat ongeveer vijf procent van de Veluwe, het grootste laaglandnatuurterrein in Noordwest-Europa. Het park is in 1935 ontstaan.

Lauwersmeer

Angst voor overstromingen leidde in 1969 tot de afsluiting van de Lauwerszee. Op de vroegere zeebodem waar zoet- en zoutwater samenkwam, ontstond een prachtig nieuw landschap: een echt vogelparadijs. De natuur in het Lauwersmeer is zo bijzonder dat het gebied is aangewezen als Nationaal Park. Lees meer over Waddenzee Werelderfgoed.

Utrechtse Heuvelrug

De Utrechtse Heuvelrug is met circa 20.000 hectare het 2e grootste bos- en heidegebied van Nederland en loopt als een hoge zandrug. De Utrechtse Heuvelrug kent veel landgoederen en buitenplaatsen met bijzondere cultuurhistorische betekenis. Het zuidelijk deel is zelfs aangewezen als Nationaal Park. Lees meer over Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

De Alde Feanen

In het hart van Friesland ligt de Alde Feanen, ofwel “De Oude Venen”, met zo’n 2000 hectare aan moerasbos, veenmosrietlanden, blauwgraslanden, dotterbloemgraslanden en meren met eilandjes. Er komen meer dan 500 soorten hogere planten voor, waaronder verschillende soorten orchideeën. Er broeden meer dan honderd verschillende soorten vogels. In de winter waggelen grote aantallen ganzen, eenden en steltlopers rond. Lees meer over Nationaal Park Alde Feanen.

Weerribben-Wieden

In dit bijzondere moerasgebied hebben Nederlanders eeuwenlang gewerkt met en tegen het water om tot dit landschap met fraaie waterdorpjes te komen. De rietlandschappen bieden in elk seizoen een andere aanblik. Je ziet er alle schakeringen in de ontwikkeling van open water tot moerasbos. Typische moerasbewoners zoals vogels, vissen, zoogdieren, reptielen en insecten, vinden een plek in de gevarieerde oeverbegroeiing en plantenwereld. Lees meer over Nationaal Park Weerribben-Wieden

Duinen van Texel

Deze parel van de Nederlandse natuur bestaat uit kleurige heidevelden, bijzondere kwelders, natte duinvalleien, droge duinen, loof- en dennenbos, uitgestrekte stranden. Dit is een uniek stukje land, waar genieten bijna vanzelfsprekend is. Je kan o.a. hier de lepelaars, meeuwen op hun nest of roofvogels op jacht zien. Lees meer over Waddenzee Werelderfgoed.

De Maasduinen

Nationaal Park De Maasduinen vormt de langste rivierduinengordel van Nederland, die door de eeuwen ontstaan zijn door een samenspel van water, wind en mens. Het 4500 hectare grote natuurgebied kent veel bijzondere planten en dieren, zoals de gladde slang en de zandhagedis. In het voor- en najaar rusten kraanvogels uit in het park voordat ze hun reis voortzetten naar Frankrijk en Spanje. Ook zijn er steeds meer bevers te zien. Lees meer over Nationaal Park De Maasduinen.